```````

           Baancommissie AR & TV De Adelaar            2015 – 2016


Baanprogramma 2015

Voorlopig Baanprogramma 2015-2016

Baancommissie AR & TV De Adelaar
 

Hoewel de baan in Apeldoorn het komend seizoen gesloten is, onderneemt de Baancommissie activiteiten om het rijden op de baan mogelijk te maken.
Dat zal gebeuren op de baan in Sloten/Amsterdam en/of Alkmaar.

Hieronder vindt men alle gegevens van de voorlopig geplande activiteiten.
Let op: Adelaar training is bedoeld voor ALLE renners, ook van andere verenigingen!
Dus niet alleen voor Adelaarleden, maar ook voor leden van Vrienden van De Adelaar en andere verenigingen.
Meerijden met de bus is uitsluitend voor renners en trainers.
Ouders en belangstellenden kunnen niet meerijden.
De overgebleven ruimte is nodig voor het mee te nemen materiaal: fietsen, kleding e.d.

 

1.    Internationale Jeugdtweedaagse
Data: zaterdag 10 oktober – 13.00 – 21.00 uur
           zondag 11 oktober – 10.00 – 15.00 uur

Locatie: Velodrome Amsterdam/Sloten
Deelnemers: Cat. 3 t.m. nieuwelingen jongens en meisjes.
Kosten per deelnemer: 20,00 euro
Te voldoen op de eerste dag
Geen maaltijden – zelf voor zorgdragen
Geen overnachtingen – zelf voor zorgdragen
Geen restitutie van gelden mogelijk.
Maximum aantal deelnemers: 60

Baanfiets lenen?
Let op: als je een baanfiets nodig hebt, dan wordt deze ter beschikking gesteld.
Dat moet je van te voren opgeven bij: baanwielrennen@adelaar.org

Naam + maat van de fiets vermelden.

De trainingen en wedstrijden geschieden onder supervisie van de trainers uit Apeldoorn.
Dernytraining geschiedt met de derny’s en gangmakers uit Apeldoorn.

Inschrijven vanaf heden via Mijn KNWU
Let op: bij baanfiets nodig mail sturen naar ons secretariaat!
(Inschrijving is open als de consul de dagen heeft “vrijgegeven”)

Programma:

Trainingsvormen
Wedstrijdvormen
Dernytrainingen
Dernywedstrijden

 

2.    Baantraining woensdag 21 oktober (herfstvakantie)
Locatie: Sportpaleis Alkmaar
Deelnemers: vanaf categorie 5-6-7 verder alle categorieën.
Eigen baanfiets verplicht.
De eerste 30 aanmeldingen kunnen per bus mee naar Alkmaar.
Let op: renners zonder rijbewijs hebben voorrang: jeugd-nieuwelingen-junioren.
Opstapplaats: Omnisport Apeldoorn.
Eigen bijdrage bus: 5,00 euro – gepast te voldoen bij de bus – Adelaarleden en Vrienden van de Adelaar.
Anderen betalen 7,50 euro
Tijdstip vertrek uit Apeldoorn: 10.00 uur bij Omnisport
Retour vanuit Alkmaar: 17.30 uur
Terug in Apeldoorn: 19.00 uur
Degenen die niet meerijden met de bus kunnen de trainingen ook volgen in Alkmaar.
Behalve de vervoerskosten zijn er dan geen kosten aan verbonden.

Training wordt gegeven door trainers van de baan uit Apeldoorn.
Opgeven vanaf 1 oktober tot 15 oktober bij baanwielrennen@adelaar.org
Opgaven die voor 1 oktober via de mail of anderszins binnenkomen worden NIET geaccepteerd. Volgorde van binnenkomst op datum en tijdstip aanmeldingsmail.

 


 

3.    Ploegenachtervolging-teamsprinttraining.
Training vanuit AR & TV De Adelaar
Datum: zondag 8 november
Locatie: Sportpaleis Alkmaar
In verband met de Nederlandse Kampioenschappen organiseren wij deze training voor ploegen en teamsprinters.
Deelnemers: Deelnemers aan het NK ploegenachtervolging en Teamsprint
Eigen baanfiets verplicht.
De eerste 32 aanmeldingen kunnen per bus mee naar Alkmaar.
Let op: renners zonder rijbewijs hebben voorrang: nieuwelingen-junioren.
Opstapplaats: Omnisport Apeldoorn.
Eigen bijdrage voor iedereen: 5,00 euro – gepast te voldoen bij de bus
Tijdstip vertrek uit Apeldoorn: 9.30 uur bij Omnisport
Retour vanuit Alkmaar: 16.30 uur
Terug in Apeldoorn: 18.00 uur
Degenen die niet meerijden met de bus kunnen de trainingen ook volgen in Alkmaar.
Behalve de vervoerskosten zijn er dan geen kosten aan verbonden.

Training wordt gegeven door trainers van de baan uit Apeldoorn.
Opgeven vanaf 20 oktober tot 1 november bij baanwielrennen@adelaar.org
Opgaven die voor 20 oktober via de mail of anderszins binnenkomen worden NIET geaccepteerd. Volgorde van binnenkomst op datum en tijdstip aanmeldingsmail. 

 

4.    Gecombineerde Baantraining RTC en AR & TV De Adelaar
Datum: zaterdag 28 november
Locatie: Sportpaleis Alkmaar
Training RTC vanaf 9.00 – 12.30 uur
RTC renners dienen zelf voor vervoer zorg te dragen.
Vragen over deze training via: jan@degraaf.us

Training vanuit De Adelaar  12.30-16.00 uur
Datum: 28 november
Locatie: Sportpaleis Alkmaar

Vanaf cat. 3 – verder alle categorieën van alle verenigingen is men welkom.
Eigen baanfiets verplicht. Baanfiets huren in Alkmaar zelf regelen en eigen kosten.
Eigen bijdrage 5,00 euro
Adelaarleden en Vrienden van De Adelaar
Overigen betalen 7,50 euro
Voorrang voor jeugd-Nieuwelingen-Junioren zonder rijbewijs.
Er kunnen 30 renners met de bus mee.
Als men met eigen vervoer gaat, zijn er aan deze training verder geen kosten verbonden.
Vertrek bus vanuit Apeldoorn: 10.00 uur bij Omnisport
Retour vanuit Alkmaar 16.30 uur
Terug in Apeldoorn: 18.00 uur
Opgeven vanaf 5 november tot 20 november
Opgaven voor 5 november binnen gekomen worden niet geaccepteerd.
Datum en tijd mail is doorslaggevend.
Opgeven van 1 november via: baanwielrennen@adelaar.org

 

 

5.    Voorbereidingswedstrijden NK
Datum: zondag 13 december
Locatie: Sportpaleis Alkmaar
GP Ted Rood
Wedstrijden RTC vanaf 9.00 – 14.00 uur
.
Vervoer e.d. via Jan de Graaf
Vragen via: jan@degraaf.us

 

Datum: 13 december
Locatie: Sportpaleis Alkmaar

AR & TV De Adelaar
GP Ted Rood
Wedstrijden vanaf 9.00-14.00 uur
Organisatie: Baancommissie Alkmaar
Deelnemers: Iedereen die aan het NK deelneemt van 19-22 december in Alkmaar, ongeacht zijn of haar categorie of vereniging.
Renners zonder rijbewijs hebben voorrang: nieuwelingen en junioren.
Er kunnen 30 deelnemers mee met de bus.
Bijdrage 5,00 euro
Adelaarleden en vrienden van De Adelaar
Overigen betalen een bijdrage van 7,50 euro
Er wordt met de bus vertrokken vanaf Omnisport:
Vertrek Apeldoorn: 6.45 uur
Retour Alkmaar: 14.30 uur
Terug in Apeldoorn 16.00 uur

Opgeven via Mijn KNWU zie website Sportpaleis Alkmaar
Opgeven voor busvervoer: baanwielrennen@adelaar.org

Nadere bijzonderheden volgen nog

 

 

Algemeen:

  1. Als je met de bus meegaat moeten je wielen uit het frame worden gehaald.

  2. Liefst frame en wielen in passende tassen meenemen.Heb je geen tas, dan dien je oude handdoeken/lappen mee te nemen om de stoelen te beschermen tegen vet, olie en scherpe kanten van ketting en bladen.

  3. Je moet je hebben opgegeven om met de bus mee te kunnen gaan.Er zijn 30 zitplaatsen voor renners beschikbaar. De overige ruimte wordt gebruiktom de materialen mee te kunnen nemen.Dat is ook de reden, dat ouders en belangstellenden niet in de bus mee kunnen.

  4. Als je deelneemt aan de trainingen zijn de buskosten de enige kosten die je betaalt.De AR & TV De Adelaar Baancommissie huurt de baan af en zorgt voor de trainers vanuit Apeldoorn.

  5. Er is maar 1 aanmeldadres: baanwielrennen@adelaar.orgBuiten dit adres kunnen voor de trainingen e.d. geen opgaven worden gedaan. Niet mondeling of anderszins.De trainingen zijn niet alleen voor Adelaarleden, maar voor alle renners die in Apeldoorn rijden. Als je niet met de bus meegaat, maar eigen vervoer hebt: prima, dan ben je ook op bovenstaande uren welkom, mits je tot genoemde categorieën behoort. We kijken dus niet naar van welke vereniging je lid bent.

  6. Als er uit Apeldoorn wordt vertrokken, gebeurt dat altijd op de parkeerplaats voor Omnisport. Weest tijdig aanwezig. De bus wacht niet en vertrekt op de aangegeven tijden. Terugkomst is ook op de parkeerplaats voor Omnisport als je gehaald wordt.

  7. Het heeft geen zin om buiten de genoemde dagen om je aan te melden.Die aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

  8. Afmeldingen die binnen de 24 uur van vertrek vallen doen de betalingsverplichting niet vervallen, ook niet bij ziekte.Bij meer aanmeldingen dan de genoemde aantallen die meekunnen, zal een wachtlijst worden aangelegd in volgorde van binnenkomst. Betrokkenen krijgen z.s.m. bericht.

  9. Betalingen dienen contant en voor vertrek te worden voldaan bij de bus.

Graag gepast betalen!